Var kommer ortsnamnet Teckomatorp ifrån, och vad betyder det?

Besvarad av Emma Johansson
Fråga: 
Var kommer ortsnamnet Teckomatorp ifrån, och vad betyder det?
Svar: 

 Enligt Svenskt ortnamnslexikon  förekommer namnet som Tickemandztorp 1574 och som Tickmantorp 1591. Betydelsen av förleden i namnet är oklar. En tolkning är att det är en forndansk motsvarighet till det runsvenska mansnamnet Tidhkomi med betydelsen "han som kommer ofta, snyltgästen" eller kanske "den som kommer vid lämplig tidpunkt" (om det nyfödda barnet). Efterleden -torp betyder nybygge.
Källa: Svenskt ortnamnlexikon, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala 2016

5 november 2018 - 13:08