Var kommer ordet svamp ifrån?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Var kommer ordet svamp ifrån? Hur länge kan en svamp leva? Finns svampar i vattnet? Hälsningar
Svar: 

Ordet svamp har fornsvenska rötter, som mycket annat ätbart som går att hitta i naturen - och du kan läsa mer om det via den här länken:
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/aktuellt-ord/aktuellt-ord/2014-05-20-svamp.html

Mer om svampar finns att läsa via följande länkar: 
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/svampar.10364.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svampar
http://www.kunskapsmedia.se/svampar-vi-lar-oss-om.html

21 september 2017 - 12:54