Försöksytor inom SLU

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Var kan man söka uppgifter om SLU:s olika fösöksytor? Vad jag förstår så uppdateras inte alla ytor och en del har under resans gång flyttats mellan olika institutioner. Finns det någon sökmotor där man t ex kan ange "Försöksyta xxx" ? Pelle.
Svar: 

Jag hittade den här sidan när jag sökte på internet:
https://internt.slu.se/sv/styrning-och-organisation/organisation/univers...
Där står det var de olika egendomarna finns . Om det inte räcker som svar på din fråga föreslår jag att du tar kontakt med SLU och frågar dem direkt. Om du klickar på Försöksytor i länken så får du kontaktuppgifter.

10 februari 2015 - 11:30