var kan jag läsa en tefonkatal

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
var kan jag läsa en tefonkatalog frå 1967 gällande göteborg Jan
Svar: 

Tekniska museet hänvisar de som söker gamla telefonkataloger till mikrofilmssalen på Kungliga Biblioteket.
http://www.tekniskamuseet.se/1/154.html

Där står de mikrofilmade katalogerna framme och de övriga går att beställa fram. Här kommer ett faktablad över mikrofilmssalen:
http://www.kb.se/Dokument/Besoka/mikrofilmslasesalen_janfeb2013.pdf

Du kan också prova att kontakta Göteborgsregionens släktforskare. De kanske sitter på ett antal kataloger i sina samlingar?
http://grs.forening.genealogi.se/

 

13 maj 2014 - 17:13

Kategorier