Var kan jag hitta ordavkodningstest på engelska?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Var kan jag hitta ordavkodningstest på engelska? Finns det något material att ladda ner på internet eller finns det en bok med material?
Svar: 

Du kan hitta material på webben genom på sidor som:
Word Decoding Lists - teachallkids.com
Teaching Strategies: Decoding Text - teachhub.com

Vad det gäller böcker om ordavkodning på engelska på svenska bibliotek hittar jag mest avhandlingar, en det var en som kanske är intressant:
From phonics to fluency : effective teaching of decoding and reading fluency in the elementary school / Timothy V. Rasinski, Nancy D. Padak.

12 juni 2019 - 20:20

Kategorier