Historia och upptäckten av metall

Besvarad av Kerstin Våge
Fråga: 
Var kan jag hitta information om historia om upptäckten av metall. Jag ska skriva en uppsats om dess betydelse för individ och samhälle – både ur ett historiskt, nutida och framtida perspektiv. Har försökt på biblioteket i Eslöv, där jag bor. Men dem hade inget och rekommenderade er! Tack på förhand
Svar: 

Metall upptäcktes före historisk tid, så att hitta exakta fakta om hur och när olika metaller upptäcktes är svårt. Under den tidsperiod under förhistorien som vi kallar Europeisk bronsålder (2500-700 f. Kr) kan vi se att de började använda föremål av metall. Jag vet inte på vilken nivå din uppsats ligger, så jag ger dig förslag om var du kan hitta information, så får du gå vidare utifrån det.
I Wikipedia kan du läsa om Europeisk bronsålder och där står "Under de 1500 år som bronsåldern varade utvecklades metallarbeten från enkla arbeten i olegerad koppar och guld till en stor variation i metaller och tillverkningstekniker. Från mitten av det andra årtusendet gjordes ett stort antal föremål främst i koppar-brons eller andra typer av legeringar och i guld. Utvecklingen av bronslegeringar gick från ren koppar över koppar-arsenik, koppar-tenn och slutligen koppar-tenn-bly i slutet av bronsåldern. Kopparens källor är svåra att hitta då de för länge sedan försvunnit. Men det är ganska klart att små lokala fyndigheter har utnyttjats. I de alpina områdena i Schweiz, Österrike och Trentino finns det många sådana små lämningar. I regionen kring Monte Bego i Liguriska alperna finns det många depåer, liksom i sydöstra Spanien, Slovakien och de brittiska och irländska högländerna. När det gäller guld utvann man troligtvis det mesta genom guldvaskning i floder. Utvinning ur guldådror genomfördes troligen på några få platser. I Wicklow Mountains i östra Irland och i Muntii Metalici i västra Transsylvanien. Tenn finns bara på ett fåtal platser i Europa. Cornwall var störst. Vidare är det troligt att tenn utvanns i St Eval, Trevisker och Caerloggas, St Austrell. Storbritannien, Iberien, Toscana och västra Serbien har små tennfyndigheter. Bly är inte lika sällsynt utan kan hittas över hela kontinenten. Ofta i form av blyglans. Detta innehåller ofta stora mängder silver vilket kan ha varit en av huvudorsakerna till intresset för bly."
Under senare delen av bronsålder tillverkades också en del föremål av järn.

Det finns mycket litteratur att läsa om Bronsålder och Järnålder och på ett större bibliotek bör du kunna få hjälp att hitta information, på hyllan för Arkeologi, om när och var man tror att metaller först hittades. Du kan också hitta grundläggande information i uppslagsböcker.

2014 kom en bok om metallers historia som finns på många bibliotek i Sverige. Den heter "Metaller, hantverkare och arkeologi : från nutid till forntid" och är skriven av Gustaf Trotzig. Här kan du läsa mer om boken för att se om det är något du vill be be biblioteket i Eslöv låna in till dig från ett annat bibliotek.

Behöver du mer hjälp är du välkommen att ställa fler frågor.

Källor:

Wikipedia, Europeisk bronsålder: https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeisk_bronsålder

NyTeknik, Metaller, hantverkare och arkeologi: http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/article3832773.ece

14 juli 2015 - 7:41