Var kan jag hitta information och statistik om hur många som är deprimerade?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
var kan jag hitta information och statistik över hur många som är deprimerade i Sverige. Skicka gärna länk
Svar: 

Ingen vet med säkerhet hur många som drabbas av depression i Sverige, eftersom mörkertalet är stort och det är svårt att dra en klar gräns mellan depression och vanlig nedstämdhet. På Läkemedelsverkets webbplats står det att ungefär 5% av Sveriges befolkning lider av depression. Läs mer här:
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-lakemedel/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Depression-hos-vuxna-och-aldre/

I rapporten Är psykisk hälsa en klassfråga? från Sveriges psykologförbund finns ett avsnitt (s 10f) som handlar om den psykiska ohälsans omfattning
http://www.psykologiguiden.se/www/doc/PSG_Depression_EnRapportOmManskligaOchEkonomiskaVinster.pdf

I artikeln Ökar den psykiska ohälsan hos ungdomar i Sverige? finns en del statistik
http://socialmedicinsktidskrift.se/smt/index.php/smt/article/viewFile/837/657

Även Socialstyrelsens rapport Psykisk ohälsa bland unga innehåller en del statistik
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf

På webbplatsen Här mår vi bäst och sämst i Sverige finns vissa jämförelser
http://depression.se/nyhetsinlagg/har-mar-vi-bast-och-samst-i-sverige/

Det går även att söka på olika variabler för psykisk ohälsa i den Nationella folkhälsoenkäten
http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/?rxid=7c112f70-3a66-4146-b153-263a19851e99

I Socialstyrelsens statistikdatabas kan man sammanställa egna tabeller och t.ex. utgå från förstämningssyndrom under psykiska sjukdomar
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/drgislutenvard

På Utbildningsradions webbplats finns t.ex. programmet UR-Samtiden: Depressioner: Sjukdomsmönster i Sverige och världen
http://www.ur.se/Produkter/164169-UR-Samtiden-Depressioner-Sjukdomsmonster-i-Sverige-och-varlden

7 maj 2015 - 20:04