Var hittar jag information om lulesamiska ortnamn?

Besvarad av Sassa Persson
Fråga: 
Jag heter Leif Hermansson och studerar företrädesvis lulesamiska ortnamn, betydelse, härkomst och historia. Jag ägnar mig även åt ortnamnsstudier i Tjust och Tunaläns Härad. I de sistnämnda studierna har jag haft stor hjälp av serien "Det medeltida Sverige, Småland" dvs dess band om kusthäradena Tjust,Tunaläns härad, Stranda osv. Nu söker jag motsvarigheten till dessa böcker om Lappland. Det förefaller som om serien "Det medeltida Sverige", inte omfattar det nordliga Sverige. Är det så att jag letar under fel uppslagsord eller är det så sorgligt. Jag studerar trots att jag är pensionär och inte inskriven i någon skola eller universitet (se rubrik nedan)
Svar: 

En sökning i databasen Libris på "Lulesamiska ortnamn" gav flera träffar. Om du klickar på titlarna får du information om vilka bibliotek i landet som har böckerna. Skulle boken inte finnas på ditt närmaste bibliotek, kan du fjärrlåna via dem. Det finns även information om lulesamiska ortnamn på till exempelvis samiskt informationscentrum.

13 oktober 2017 - 17:55

Kategorier