Var hittar jag en dikt som kan passa?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Var hittar jag en dikt som kan passa till min finfina kollega som på samma dag som hon begravde sin mamma fyllde 50 år. Nu ska vi fira henne på jobbet och jag letar en vacker dikt att läsa, eftersom hon vill fira litet och lågmält.
Svar: 

En kollega på Lidköpings bibliotek föreslår följande dikt, som är hämtad ur Profeten av Kahlil Gibran:

Sedan sade en kvinna, Tala till oss om Glädje och Sorg.
Och han svarade:
Er glädje är er sorg oförställd.
Och samma brunn som ert skratt stiger ur har ofta varit fylld av era tårar.
Och hur kan det vara annorlunda?
Ju djupare sorger gräver i er själ, desto mer glädje förmår ni rymma.
Är inte den bägare som innehåller ert vin, samma bägare som bränts i krukmakarens ugn?
Och är inte lutan som skänker själen tröst av samma trä som urholkats av kniven?
När ni fylls av glädje, skåda då djupt i era hjärtan, och ni skall finna att det är endast det som skänkt er sorg, som skänker er glädje.
Och när ni fylls av sorg, skåda då på nytt i era hjärtan, och ni skall se att ni i sanning gråter över det som varit er till glädje.
 

6 maj 2018 - 21:25