Var gillar Dalarnas landskaps djur berguven att leva och bo på?

Besvarad av Emelie Berggren
Fråga: 
Var gillar Dalarnas landskaps djur Berguven att leva och bo på?
Svar: 

Bergiga skogstrakter, stupande bergsbranter och klippiga skärgårdsöar är miljöer som berguven trivs i. Berguven häckar helst på en klipphylla, men kan också lägga bo på marken bredvid ett stenblock och ibland tar den över ett gammalt bo. 

Läs mer om berguven här: 
http://www.fageln.se/art/berguv.aspx
https://sv.wikipedia.org/wiki/Berguv

1 oktober 2018 - 13:30