Var flyttar svanarna på vintern?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Var flyttar svanarna på vintern?
Svar: 

En del svanar flyttar inte alls, åtminstone inte om de befinner sig i de södra delarna av landet. Annars tycks de flytta så kort sträcka som möjligt och stannar där de finner öppet vatten och grönt bete, vanligen i nordvästra Europa. Läs mer via följande länkar:
http://www1.biol.lu.se/fraga/?p=2328
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/vanligafaglar/faglarimars/marsfaglar/sangsvan.5785.html
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mild-vinter-ledde-till-svanrekord
http://www.viltskadecenter.se/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=673

17 maj 2017 - 11:38