Var fick vikingarna tag i salt?

Besvarad av Karin Gulliksson
Fråga: 
Var fick vikingarna tag i salt? Hur fick de i sig salt? Importerades det redan då?
Svar: 

"En primitiv framställningsmetod, tillämpad längs kuster i Norden, gick ut på att bränna havstång och andra salthaltiga växter. Efter förbränningen kokades askan med vatten i en saltsjudare. Den produkt som utvanns kallades svartsalt och utnyttjades mest för konservering. Torv från salthaltiga myrar utnyttjades på liknade sätt."
Källa: Carlson, Gösta : Salt - om saltet genom tiderna (1999)

Här en artikel om saltutvinning i Sverige under medeltiden:

file:///C:/Users/lenfah1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/VZQG8OQI/804-Artikeltext-1751-1-10-20081203.pdf
Fler källor:
Kurlansky, Mark : Salt - en världshistoria (2003)
Hall, Richard : Stora boken om vikingarna (2007)
 

29 oktober 2019 - 11:30

Kategorier