Var dras gränsen mellan censur och förbud?

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Var dras gränsen mellan censur och ett lagstiftat förbud? Det är ju enkelt att säga som boende i Sverige att t.ex. Kina och Nordkorea använder sig av censur när de förbjuder olika typer av media, men det är ju på grund av att det är lagligt i Sverige som vi ser det så. Det finns ju t.ex. olika typer av filmer som är olagligt i Sverige t.ex. barnpornografi men detta räknas ju inte (med all rätt) som censur. Jag undrar helt enkelt hur det bestäms att något är censur eller att det är rättfärdigad lagstiftning? Om Sverige skulle förbjuda tv-spel p.g.a. att man att tror att det ökar våldet, är det då censur?
Svar: 

Censur definieras enligt wikipedia:
Censur (av latinets censere, granska) är en av offentlig myndighet utövad förhandsgranskning av litteratur, film, teater, brev etcetera

Skillnaden mellan censur och lagstiftning är alltså att censur är förhandsgranskning av material (film, tidningar, böcker). Materialet kan stoppas från publicering om det inte uppfyller kraven.
Lagstiftning däremot innebär att material som redan har publicerats och som bryter mot lagstiftningen kan få ansvarig utgivare dömd i en rättegång.

Sverige har under olika perioder använt censur som ett sätt att kontrollera informationsflödet. I nutid har detta främst använts i krigstid. Idag används det främst för att kontrollera och blockera barnpornografiskt material. Läs mer om Censur i Sverige hos Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Censur_i_Sverige

​Formellt borde det betyda att om Sverige skulle förbjuda dataspel är det inte censur, men om svenska myndigheter kräver att få granska och godkänna innehållet i ett spel innan det publiceras är det censur.

CJP – en internationell organisation som arbetar för att skydda och stärka journalister, har tagit fram en lista över vilka länder som har mest censur. Eritrea ligger överst på listan, följt att Nordkorea och sedan Turkmenistan. Där kan du också se de tio kriterier de utgår ifrån när de rankar länders nivå av censur.

27 september 2019 - 16:30