Var det big bang som gjorde världen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Var det väklingen big bang som gjorde värden. Tack med vänliga hälsningar
Svar: 

Teorin om Big Bang är den vanligaste vetenskapliga förklaringen till universums uppkomst. Här får du länkar till några artiklar, där du kan läsa mer:

14 miljarder år sedan: Big Bang teorin och universums ursprung
http://www.twice.se/vetenskap-tidslinje-big-bang.html
Historien om hur Big Bang teorin triumferade
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/historien-om-hur-big-bang-teorin-triumferade
Vilka bevis finns det för Big Bang?
http://illvet.se/universum/big-bang/vilka-bevis-finns-det-for-big-bang

20 juni 2015 - 21:00