Var Charles Darwin kristen?

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Var Charles Darwin kristen?
Svar: 

En människa hinner under ett långt liv antagligen inta ett antal olika positioner när det gäller förhållandet till religion. Dock när Darwin i ett brev till John Fordyce den 7 maj 1879 (då Darwin uppnått 70 års ålder) preciserade sin religiösa ståndpunkt skrev att han inte var någon ateist, utan betraktade sig som en agnostiker. Agnosticism är enligt Nationalencyklopedin att man omfattar åsikten att vi inte vet om Gud finns eller ej. (eller utvidgat att man är allmänt skeptisk inför möjligheterna att få svar på de stora eviga frågorna). Du kan läsa brevet på Darwin correspondence projects hemsida.

23 oktober 2018 - 20:18

Kategorier