Var är växelkursvolatilitet?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Var är växelkursvolatilitet? Vad är Växelkurssvängningar?
Svar: 

Jag har inte lyckats finna just de här orden i något ekonomiskt lexikon, men enligt synonymordboken betyder volatilitet i ekonomiska sammanhang just kurssvängning, varför jag tolkar det som om orden betyder ungefär samma sak, dvs hur mycket en valuta varierar eller avviker från medelvärdet. Desto större volatilitet, desto större variationer i kursen. Läs mer här:
http://www.aktieskolan.se/pages/volatilitet.php?select=aktieskola

14 december 2016 - 15:24

Kategorier