Vänsterextrem

Besvarad av Jörgen Boman
Fråga: 
Vad betyder ordet vänsterextrem?
Svar: 

"Vänster" står ju i detta sammanhang för "vänster" på den politiska skalan, dvs åt det socialistiska, kommunistiska hållet.
Extrem är ju att stå för något till en ytterlighet, dvs den som är "vänsterextrem" är detta till det extrema, alltså nästan till överdrift.

9 januari 2017 - 11:42