Vanliga människor i Sverige under upplysningstiden

Besvarad av Peter Borgedahl
Fråga: 
Hur förändrades livet för "vanliga" människor i Sverige under upplysningstiden?
Svar: 

Hej.

Enligt de källor jag har konsulterat är det svårt att tala om någon större upplysningsrörelse i Sverige, även om upplysningens ideal så småningom nådde även hit. Under den här tiden skedde dock förändringar för den vanliga människan, så som vaccinationer och ett effektiviserat jordbruk. Vissa skulle hävda att ett vetenskapligt upplysningsideal hade en del i att så skedde.

Källor:
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/upplysningen#
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/upplysningen#sverige 
https://fof.se/tidning/2006/4/den-svenska-upplysningen-fanns-den

24 april 2018 - 14:58

Kategorier