Våldsam av tv-spel?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför tycker många att videospel gör dig våldsam?
Svar: 

Det har alltid varit så att när en ny ungdomskultur uppstår får den alltid kritik av "vuxenvärlden". Nu är det blodiga tv-spel som skapar problematik, när jag var liten var det våldsamma filmer fick skulden för ungdomarnas våldsamhet.  Tidigare har bland annat rockmusik, tv och serietidningar som fått utstå kritik. Inom forskningen finns det två läger där det ena menar att det finns ett direkt samband: en blir våldsam av våldsmedia.  Det andra lägret anser att det inte finns något sådant samband. Malena Ivarsson, doktorand vid Psykologiska institutionen och Stressforskningsinstitutet, har forskat kring detta med spel våldsamhet och sett att den empatiska förmågan minskar, att om du spelar mycket våldsamma spel, kommer du inte reagera lika starkt på exempelvis misshandel.
http://www.su.se/forskning/2.1117/samh%C3%A4llsvetenskap/stress-arbete-o...
http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressmeddelande-arkiv/unga-p...

Samtidigt finns det forskning som visar att om du spelar videospel, även då våldsamma sådana, kanske förstärker barns lärande, hälsa och sociala förmåga.
http://www.apa.org/news/press/releases/2013/11/video-games.aspx

Och Chris Fergusson som undervisar och forskar inom psykologi nämner ett skäl att vara skeptisk till datorspelens påstådda inverkan på våld. Han frågar sig hur det i så fall är möjligt att ungdomsbrottsligheten gått ner kraftigt (83% minskning i USA) under den 20-årsperiod som konsumtionen av våldsamma datorspel exploderat i omfattning (1993-2013). Fergusson beskriver sedan ännu ett intressant fynd, nämligen att man sett hur mängden ungdomsbrott minskar i samband med att populära datorspel släpps. Forskarna beskriver detta utifrån något de kallar ”rutinaktivitetsteorin”. När en grupp personer som har hög våldsbenägenhet ges något annat att sysselsätta sig med (datorspel), då minskar våldet eftersom personerna helt enkelt hålls borta från situationer där de annars ägnat sig åt våld.
http://www.reconnect.se/datorspel-och-vald/
https://www.sydsvenskan.se/2014-10-10/dataspel-gor-barn-mindre-valdsamma

Så vad tror du? Blir du mer våldsam av spel?
 

11 september 2017 - 19:19