Våldsam av tv-spel?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Är det vetenskapligt bevisat att folk som spelar tv-spel blir våldsammare? Om det är det, vad är argumenten de då använder för att bevisa detta?
Svar: 

En liknade fråga har tidigare besvarats och hittas i vårt svarsarkiv:
http://bibblansvarar.se/sv/svar/valdsam-av-videospel

Men nej det är inte vetenskapligt bevisat att du blir våldsam av tv-spel, men forskarna är delade i två läger...

13 september 2017 - 10:18