Val av preventivmedel

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Kvinnor vill ha rätt till abort men hur många preventivmedel finns det att välja på egentligen?
Svar: 

I Sverige är abort inget kvinnor vill ha rätt till eftersom kvinnor har rätt att utan ange skäl göra abort fram till den 18 graviditetsveckan. I världen ser lagstiftningen olika ut. Eftersom frågan är ställd så att abort skulle kunna uppfattas som ett preventivmedel, är det viktigt att påpeka att det är det inte. Enligt Nationalencyklopedin definieras preventivmedel som medel som förebygger att samlag resulterar i graviditet, och indelar preventivmedel i dessa kategorier: Barriärmetoder (pessar, kemiska spermiedödande medel, kondom för män och kvinnor), Hormonella metoder (p-piller, p-plåster, p-ring) och Livmoderinlägg (spiral).

1 juni 2019 - 9:15