Väger ljus någonting?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Väger ljus någonting
Svar: 

Tidskriften Illustrerad vetenskap har svarat på ljust den frågan och skriver bland annat:
För vanliga tyngdkraftfält är det emellertid skillnad mellan ljuspartiklar och andra partiklar – eftersom ljus inte har någon vilomassa. Slutsatsen blir alltså att ljus inte väger något i traditionell mening, men det har dock en form av massa som är knuten till rörelse.Hela artikeln hittar du här:
Hur mycket väger ljus?

21 januari 2020 - 12:46