Vad var det som fransmännen gjorde uppror mot under upplysningen?

Besvarad av Jan-Erik Claesson
Fråga: 
Vad var det som fransmännen gjorde uppror mot under upplysningen?
Svar: 

Den viktigaste idén under upplysningen var tron på det mänskliga förnuftet. Man skulle inte okritiskt tro på auktoriteter, till exempel kyrkan.
Mycket kraft och idéer hämtades från naturvetenskapens landvinningar. Ett viktigt ledord var jämlikhet.
Man strävade efter samhällsförändringar, vilka i slutändan banade väg för den franska revolutionen.

I Nationalencyklopedien finns följande kompletterande text om jämlikhetstanken:"En annan viktig tanke under upplysningen var att jämlikhet mellan människor är bäst för samhällets utveckling. Man ansåg därför att adelns särskilda rättigheter och förmåner borde avskaffas. Upplysningens idéer bidrog på så sätt också till franska revolutionen 1789–1799. De med makt blev med andra ord ifrågasatta. Många som spred upplysningstankar hamnade i fängelse. En del gick i landsflykt. Men några regenter tog intryck av upplysningens idéer och genomförde reformer i sina länder. Samtidigt behöll de makten själva. GustavIII i Sverige är ett exempel." (ne.se)

Läs mer här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Upplysningen

 
 

4 mars 2014 - 10:51

Kategorier