Vad tycker du att alla kan göra för vår miljö?

Besvarad av Anna Ragnarsson
Fråga: 
Vad tycker du att alla kan göra för vår miljö för det ska bli bättre?
Svar: 

Hej!

Det är jättesvårt att ge ett enda svar på din fråga. Här nedan hittar du länkar till miljöorganisationer/föreningar där de listar bra saker som man som privatperson kan göra för att miljön ska bli bättre. Det handlar t ex om hur man äter, handlar, reser mm.
Du kan också gå till ett bibliotek och låna böcker om miljö. De hittar du på avdelningarna Uh och Uhd. Be gärna personalen om hjälp.

https://www.wwf.se/klimat/det-har-kan-du-gora/
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide

14 november 2019 - 10:37