Vad står det på lappen i höger öra och vad står det på lappen i vänster öra på djur inom djurindustrin?

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Djur inom djurindustrin brukar ha en lapp fastnitad i varje öra. Vad står det på lappen i höger öra och vad står det på lappen i vänster öra? Tack för svar.
Svar: 

På Jordbruksverkets sida kan du läsa om det för getter och får
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/farochge...

och för nötkreatur.
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/notkreat...

Vad jag förstår står det samma sak på båda brickorna.

5 mars 2019 - 15:24