Vad stänger tillväxtzonerna?

Besvarad av Anna Westin
Fråga: 
Vad stänger tillväxtzonerna? Kan man växa av tillväxthormon om tillväxtzonerna är stängda? Vad händer om man tar mycket tillväxthormon?
Svar: 

Vad stänger tillväxtzonerna?
Det är könshormonerna, främst östrogen som stänger skelettets tillväxtzoner. Kondrocyterna, celler som finns i de så kallade tillväxtplattorna i ändarna på de flesta ben i kroppen, bildar ny brosk som omvandlas till skelett och gör att vi växer. När nivåerna av könshormon stiger under puberteten dör kondrocyterna och då slutar vi växa. Detta förklaras väldigt bra på Karolinska Institutets sida om avvikande kroppslängd. (http://ki.se/forskning/avvikande-kroppslangd-ingen-sjukdom)

Kan man växa av tillväxthormon om tillväxtzonerna är stängda?
Jag kan inte hitta någon information om att man skulle kunna bli längre efter det att tillväxzonerna stängts. Behandling med tillväxthormon för att öka kroppslängden hos individer med brist på tillväxthormon inleds i god tid före puberteten, med bättre resultat ju tidigare man börjar.
Under själva puberteten har man testat en annan typ av behandling för att blockera östrogeneffekterna hos pojkar i förhoppning att skjuta upp slutningen av tillväxtzonerna.
(http://www.lakartidningen.se/OldArticlePdf/#!/2002/24051, I denna artikel från Läkartidningen finns tydliga diagram över tillväxtkurvorna samt en bra faktaruta om pubertetshormoner och tillväxt.)
Behandling med tillväxthormon förekommer även för vuxna med brist men då av andra anledningar än att öka individens längd. (http://endodiab.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/9/2015/0..., avsnitt D, s 19)

Vad händer om man tar mycket tillväxthormon?
Man ska naturligtvis inte ta tillväxhormon annat än efter noggrann bedömning av läkare.
När det gäller behandling med tillväxthormon av barn som har brist på sådant är det osäkert vilka biverkningar det kan ge. Föräldrar rapporterar emellanåt humörsvängningar hos barnen som behandlas, något som ibland leder till att man justerar doserna. Man poängterar behovet av långtidsuppföljning efter behandling. (http://endodiab.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/9/2015/0..., Avsnitt 5, s 15, handlar om bieffekter)
”En mångårig behandling med höga doser tillväxthormon till individer som inte har någon uttalad brist på detta hormon kan möjligen innebära en ökad risk för kärlsjukdom eller ämnesomsättningsrubbning - det kan vi egentligen inte lämna riktiga besked om i dag, säger Lars Hagenäs.” (http://ki.se/forskning/avvikande-kroppslangd-ingen-sjukdom)

http://ki.se/forskning/avvikande-kroppslangd-ingen-sjukdom
http://www.lakartidningen.se/OldArticlePdf/#!/2002/24051
https://www.skane.se/Public/SUS_extern/Verksamheter/Barnmedkliniken/Doku...
http://endodiab.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/9/2015/0...

13 april 2016 - 13:46

Kategorier