Vad som behövs för att förbränningen ska ske och vad som bildas