Vad skulle hända om blåstången försvann?

Besvarad av Susanna Gillber...
Fråga: 
vad skulle hända om blåstången försvann? skulle det bli mycket förändring i ekosystemet? (har inte tillgång till böcker just nu)
Svar: 

Blåstången är en s k nyckelart. Det betyder att den har stor betydelse för artmångfalden i eko-systemet. Så här står det på webbsidan havet.nu:

"Om tången skulle försvinna i Östersjön skulle förmodligen ett ekosystemskifte ske. Det vill säga att en stor del av miljön förändras och att många organismer påverkas och eventuellt byts ut. Det finns ingen likvärdig art som skulle kunna ta tångens plats men studier har gjorts som visar att ettåriga trådalger, till exempel grönslick och trådslick, troligtvis skulle öka. Skillnaderna är flera mellan alggrupperna, framför allt utgör de trådformiga inte ett lika bra habitat och skydd åt småfisk och larver som de väl förgrenade tångruskorna gör. Dessutom skulle vi gå miste om tångens värdefulla egenskap att binda koldioxid året runt."

Blåstångsbältet är alltså mycket viktigt för många arter. På blåstången växer t ex trådalger, rödalger och encelliga alger. I blåstångsbältet lever märlkräftor, gråsuggor och snäckor. Fiskynglen tillbringar sin första sommar i de varma kustvattnen, framför allt i blåstångsbälten som erbjuder näring och skydd. I Östersjön finns inga andra arter som kan ersätta blåstångens betydelse i ekosystemet.

Läs mer:
http://www.wwf.se/vart-arbete/hav-och-fiske/1123882-fakta-blastang
http://www.havet.nu/?d=252
http://www.tukes.fi/sv/Tjanstomraden/Kemikalierbiocidervaxtskyddsmedel/K...
 

15 februari 2017 - 20:24