Vad skiljer religion från vetenskap

Besvarad av Kristoffer Maur...
Fråga: 
4 Vad skiljer religion från vetenskap
Svar: 

Religion är något som har funnits så länge det har funnits människor. Religioner försöker ofta skapa mening i tillvaron genom att ge svar på frågor som: 'varför finns världen och människorna?'; 'varför finns det lidande i världen?'; 'hur undgår man lidande?'; 'hur skall man bete sig mot andra människor och varför?'. De flesta religioner gör gällande att det finns en 'yttersta verklighet', en eller flera gudar som råder över världen.

Religioner skapar också en känsla av 'oss', genom att skapa gemenskap bland dem som hör till en viss religion. Det finns mycket mer att säga om religion, eftersom det är något mycket stort och komplext som ser olika ut i olika tider och på olika platser.

Vetenskap handlar framför allt om att hitta pålitliga metoder för att undersöka världen och oss själva. Den vetenskapliga metoden använder vi för att hitta svar på hur saker och ting fungerar. Vetenskapen är ett stort, gemensamt projekt, där folk ibland blir oense om vad som är bästa metoden eller om resultaten faktiskt stämmer.

Man kan alltså säga att religion och vetenskap delvis ställer olika frågor och använder olika metoder för att ge oss människor de svar som vi söker efter.

Du kan läsa mer på Wikipedia om religion och vetenskap:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Religion
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskap

29 oktober 2018 - 9:15