Vad säger lagen om tiggare som sitter utanför butik?

Besvarad av Anna Ragnarsson
Fråga: 
Vad säger lagen om tiggare som sitter utanför en butik, år ut och år in? Vad säger lagen om tiggare som sitter innanför butiksingången?
Svar: 

I Sverige är det inte olagligt att tigga. Dock kan enskilda kommuner efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i december 2018 införa andra regler. Detta har gjort att ett flertal kommuner har infört förbud mot tiggeri.
Du kan läsa mer om det här:
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tiggeri
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-tycker-kommunerna-om-tiggeriforbud

Svensk handel, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation, skriver så här om tiggeri vid butiker:
https://www.svenskhandel.se/radgivning/tiggeri/

21 december 2019 - 14:06