Vad menas med "tre uppdateringar av Guds ord"?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vad menas med "tre uppdateringar av Guds ord" islam
Svar: 

Man kan betrakta de tre stora religionerna judendomen, kristendomen och islam som olika versioner av Guds budskap till människorna, som en form av uppdateringar av Guds ord. SO-rummet har en bra förklaring, som du hittar i faktarutan en bit ner på följande webbsida:
https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam#

1 september 2017 - 10:17

Kategorier