Vad menas med nordlig vind

Besvarad av Annica Lundgren
Fråga: 
vad menas med nordling vind
Svar: 

Nordlig vind innebär att vinden kommer från norr. I Wikipedia kan du läsa om Vind och under rubriken Vindriktning står "Med vindriktning menas den riktning varifrån det blåser."
På sidan Krisinformation.se kan du läsa information om stormar och där står "En nordlig vind innebär alltså att det blåser från norr och att vinden är på väg söderut."

Källor:
Wikipedia, Vind, Vindriktning, https://sv.wikipedia.org/wiki/Vind#Vindriktning Krisinformation.se, Vad är en storm, https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturol...

31 januari 2017 - 15:59