Vad menas med marxism?

Besvarad av Maria Sandelin
Fråga: 
vad menas med marxism
Svar: 

Med "marxism" menas politiska rörelser som utgår från filosofen Karl Marx (1818-1883) idéer. Eftersom det är fråga om tolkningar finns det inte en "marxism" utan flera. Grundläggande är föreställningen att det pågår en klasskamp mellan kapitalister, som äger produktionsmedlen, och proletariatet, alltså arbetarna, som säljer sitt arbete.
Läs vidare här:
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/marxism

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/icke-religiosa-livsaskadnin...

https://sv.wikipedia.org/wiki/Marxism

12 oktober 2018 - 12:42