Vad menas med livsstil?

Fråga: 
vilka olika sorters livsstilar finns det och vad innebär det
Svar: 

Livsstil är helt enkelt hur man väljer att leva sitt liv, hur ett liv levs, och utgörs av en uppsättning attityder, värden, praktiker, preferenser, och livsinnehåll som personer väljer själva, men som delas av en grupp.
På Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/Livsstil) finns en lång artikel med en diger litteraturlista. Där kanske du kan hitta förslag på fördjupning.
Ofta förknippar man livsstil med hälsa; att man äter sunt och rör på sig. Webbplatsen Hälsa & livsstil som Lunds och Malmös universitet står bakom har en rad artiklar i ämnet: http://www.vetenskaphalsa.se/kategori/halsa-och-livsstil/
Ett annat exempel är knutet till att leva hållbart. Här kan du läsa mer om det: https://hallbaralivsstilar.se/

11 oktober 2018 - 14:04

Kategorier