Vad menas med legering?

Besvarad av Maria Andersson
Fråga: 
Vad menas med legering?
Svar: 

En legering (av legera, av latin ligare, ’binda ihop’, ’förena’) är ett material med metalliska egenskaper vilket består av två eller flera grundämnen (legeringskomponenter), varav minst ett är metall. Läs om mer om legering: https://sv.wikipedia.org/wiki/Legering

17 april 2018 - 19:15