Vad menas med isolerar?

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
Vad menas med isolerar?
Svar: 

Enligt nationalencyklopedins ordbok har ordet isolera tre betydelser:

1 Helt avskära från (social) kontakt med omgivningen. Den sjuka boskapen måste isoleras

2 Omge med material som förhindrar ledning eller strålning av elektricitet, värme, ljud. Väggen isolerades med träull och wellpapp

3 Skilja ut i oblandad form. Forskarna lyckades isolera ett par dittills okända radioaktiva grundämnen

15 april 2018 - 18:41

Kategorier