Vad menas med härdning av stål?

Besvarad av Ella Styf
Fråga: 
Vad menas med härdning av stål?
Svar: 

Härdning av ett material betyder att man behandlar det så att det blir starkare och inte spricker eller går sönder lika lätt som innan. Det finns olika metoder att göra detta på. I fråga om metaller, eller legeringar som stål, använder man värmehärdning, varvid materialet upphettas till rätt härdningstemperatur och sedan hastigt avkyls (i vatten, olja eller saltlösning). I och med detta genomgår materialets struktur en förändring och får en ny struktur och hårdhet.
Vill du fördjupa dig mer i proceduren och veta mer kan du läsa om det i böcker om metallbearbetning och metallindustri som du hittar på ditt bibliotek.

13 september 2019 - 14:06