Frihet, jämlikhet och broderskap

Besvarad av Åsa B Nilsson
Fråga: 
Vad menas med franska revolutionens slagord: ”Frihet, jämlikhet och broderskap”?
Svar: 

Nationalencyklopedin har följande förklaring:

"Frihet innebar bland annat att ingen skulle vara bunden av feodala regler och skråväsen.Jämlikhet gick ut på att alla människor hade samma värde och att lagarna skulle gälla på samma sätt för alla, till exempel att alla skulle betala skatt och att ingen skulle ha privilegier.

Broderskap handlade om att man ville bygga samhället på mänskliga relationer där alla förenades i en känsla av samhörighet. Alla skulle behandla varandra med respekt.

Människor tolkade orden på olika sätt. Många ansåg att jämlikhet till exempel inte innebar att även kvinnor skulle ha rösträtt utan bara män."

frihet, jämlikhet, broderskap. http://www.ne.se/enkel/frihet-jämlikhet-broderskap, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-01.

1 april 2014 - 14:58

Kategorier