Vad menas med ett ekologiskt fotavtryck?

Besvarad av Erik Edwardson
Fråga: 
Vad menas med ett ekologiskt fotavtryck?
Svar: 

På Wikipedia beskrivs "ekologiskt fotavtryck" så här: "Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar. Det är uttryck för den area som behövs för att försörja en människa eller ett land. Uttrycket beskriver hur stor ekologisk yta som krävs för att producera och assimilera (ta hand om) avfallet."

Läs mer på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologiskt_fotavtryck

Läs mer på Världsnaturfondens hemsida: https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck

Om du vill läsa om olika länders ekologiska fotavtryck finns det länkar till olika informationsresurser i detta svar i Bibblan svarars svarsarkiv: http://bibblansvarar.se/sv/svar/olika-landers-ekologiska-fotavtryck

28 november 2019 - 13:31