Vad menas med att "ekonomiska resurser monopoliseras"?

Besvarad av David Nilsson
Fråga: 
Vad menas med att "ekonomiska resurser monopoliseras"?
Svar: 

Exakt vad som menas beror på det sammanhang där uttrycket används. Ekonomiska resurser kan betyda olika saker i olika texter.   

Med ekonomiska resurser menas vanligen de tillgångar som någon, till exempel en person, ett företag eller ett land, äger och kan använda för att göra något. Ofta handlar det om resurser som kan användas för öka rikedomen eller det ekonomiska välståndet. Exempel på ekonomiska resurser är naturresurser som skog eller olja. Men även arbetskraft, företag, industrier och besparingar är ekonomiska resurser. 

Att ha monopol på något betyder att man är ensam om något. Till exempel är det svenska Systembolaget ett monopol eftersom ingen annan får lov att sälja vin, öl eller sprit i butik i Sverige.
Att monopolisera betyder alltså att göra så att det bara finns ett enda företag eller en annan aktör på en marknad.

När ekonomiska resurser monopoliseras innebär det att kontrollen över ekonomiska resurser hamnar hos en eller ett fåtal aktörer.  

Källa: svenska.se Svenska akademiens ordböcker

22 november 2019 - 8:50