Vad menar president Putin med att Sovjetunionens fall är ”en av världshistoriens största geopolitiska katastrofer”?

Besvarad av Ellinor Mark
Fråga: 
President Putin har uttryckt sig som att Sovjetunionens sammanbrott är ”en av världshistoriens största geopolitiska katastrofer”. Vad kan han tänkas mena med detta?
Svar: 

Den ryska presidenten Vladimir Putins uttalanden om Sovjetunions kollaps har orsakat en del skriverier i media. Enligt webbsajten Politifact sade Putin detta i april 2005 under ett tal. Citatet togs upp igen i samband med krisen i Ukraina och Rysslands kontroversiella annektering av Krimhalvön, 2013-2014.
   Enligt vissa översättningar ska Putin ha sagt "...den största geopolitiska katastrofen på 1900-talet", och enligt andra "...en av de största geopolitiska katastrofer som skett under 1900-talet".
   "Den största", kontra "En av de största". En viss skillnad, alltså. Oavsett vilken översättning man väljer att lita på, kanske det är mer intressant att försöka ta reda på vad Putin egentligen menar med detta.
   Den amerikanske republikanske politikern John Bolton har pekat på det här uttalandet och sagt att det betyder att Putin vill utöka Rysslands inflytande över världen, till samma nivå som under Sovjetunionens dagar. Andra analytiker har sagt att Bolton har misstolkat Putin.

Varför säger då den ryska presidenten detta?
För att få ett bättre förståelse för frågan, kan det vara bra att känna till lite om Rysslands moderna historia, samt Putins bakgrund inom KGB, och hans rykte som ledaren som ska få Ryssland att resa sig igen efter Sovjetkollapsen på 1990-talet.
   Man bör också ta hänsyn till att det länge har pågått en konflikt mellan öst och väst, där båda sidor har ägnat sig åt propaganda och försök till rena historieomskrivningar.

I slutändan blir det en fråga om politisk åsikt. För många människor i forna Sovjet blev det onekligen en katastrof när unionen kollapsade, kanske i synnerhet för makthavare i Moskva. För många människor i Estland, Lettland och Litauen sågs det nog inte som en katastrof, då länderna önskade sig frihet från unionen.

Läs mer:

11 juni 2018 - 13:47