Vad menar man med selektion av

Besvarad av Pontus Ridderstedt
Fråga: 
Vad menar man med selektion av arvsanlag? Ge några exempel.
Svar: 

Selektion betyder urval. I detta sammanhang betyder det att individer i naturen med vissa egenskaper har större sannolikhet att dels överleva och dels få fler efterlevande. Över tid kan detta naturliga urval leda till nya arter.

Detta urval kan ske skapat av människan också,  där exempelvis växter med speciella egenskaper paras ihop och bildar nya växtarter.

Egenskaper som kan gynnas av naturlig selektion kan vara att individerna är större fysiskt, har bättre förutsättningar att överleva i en viss miljö samt har egenskaper som uppskattas av motsatta könet.

Läs mer på Nationalencyklopedin
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/evolution/selektionsprocesser

Och Bioresurs
https://bioresurs.uu.se/myller/biomangfald/evolution1.htm

Britannica
https://www.britannica.com/science/natural-selection

31 juli 2019 - 22:20