Vad leder fosforbrist i jordbruket till?

Besvarad av Ella Styf
Fråga: 
I dagens jordbruk används stora mängder fosfor som är ett grundämne. Redogör kortfattat för vad som händer om man förbrukat all fosfor.
Svar: 

Grundämnet fosfor behövs för allt som växer. Det ingår tillsammans med kväve och kalium i konstgödsel, som används i jordbruket. Av dessa ämnen är tillgången på fosfor mest begränsad, och vid fosforbrist blir följden att skördarna sinar, livsmedlen blir dyrare och svälten på jorden förvärras. Här är en belysande artikel som förklarar på vilka olika sätt fosfor utvinns (organiskt eller via industriell framtagning), olika miljöaspekter vid brytning av fosfatmalm, jordens tillgångar av det senare samt om de konsekvenser brist på fosfor kan ge. I artikeln finns också en länk till en doktorsavhandling (på engelska) om framtida global fosforbrist.
https://fof.se/tidning/2010/4/nar-fosforn-sinar-blir-det-svalt
Övergödning av sjöar leder också till förlust av fosfor. Här är en artikel om det:
http://greppa.nu/miljo-och-klimat/overgodning/fosfor.html 
Detta kanske räcker som ingång för att få en överblick över problematiken. Vill du fördjupa dig ytterligare så kan du vända dig till ditt bibliotek för att få hjälp med att samla ihop mer material.
 

10 juli 2020 - 8:42