Vad krävs för att nästa generation ska ärva en mutation?

Besvarad av Tobias Carlsson
Fråga: 
vad krävs för nästa generation ska ärva en mutation?
Svar: 

Grundläggande definition av vad olika typer av mutationer är och om de kan överföras till avkomman kan fås i ett vanligt uppslagsverk, som t.ex. Nationalencyklopedin.
Så här står det i NE:

"En bestående förändring i det genetiska materialet vilken kan överföras till kommande cellgenerationer. Om mutationen uppkommer i en könscell kommer förändringen att återfinnas i avkommans alla celler. Spontana mutationer uppkommer som en följd av till synes slumpmässiga felaktigheter vid nybildning av DNA i samband med celldelningen." Nationalencyklopedin, mutation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mutation (hämtad 2016-10-11)

Vi har tidigare svarat på frågan om vad en mutation är, du kan läsa mer om det här: http://bibblansvarar.se/sv/svar/vad-ar-mutation

11 oktober 2016 - 15:35