Vad kostar en 9 timmar lång hjärtoperation?

Besvarad av Lena Airi Palm ...
Fråga: 
Vad kostar en 9 timmars lång hjärtoperation?
Svar: 

Frågan finns delvis besvarad tidigare i vårt svarsarkiv - se http://bibblansvarar.se/sv/svar/hur-mycket-kostar-det-att-oper

På vårdguiden 1177 finns ytterligare information om kostnader i samband med sjukhusvård "När du är inlagd på sjukhus betalar du en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor."
Men sen beror avgifter på till exempel medborgarskap. För att få korrekt information vänder du dig säkrast till ditt landsting.
Kontaktuppgifter finns på vårdguiden, se https://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter/

1 augusti 2017 - 1:02