Vad kostar det att adoptera?

Besvarad av Lennart Kihlberg
Fråga: 
Hej! Hur mycket betalar skattebetalare för varje adopterat utländskt barn som tas till Sverige?
Svar: 

Hej!

Om de som adopterar har fått vårdnaden om sitt barn den 1 januari 2017 eller senare utgår ett adoptionsbidrag på 75 000 kr. Har man istället fått vårdnaden före den 1 januari 2017 är bidraget 40 000 kr. Allt detta under förutsättning att man får det beviljat.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/adoptera_barn/adopt...

Orsaken till att det går att ansöka om adoptionsbidrag verkar gå tillbaka till undersökningar från 1980-talet som visade att folk med mindre ekonomiska medel inte adopterade i samma utsträckning som de med mer pengar. Jag länkar till en sida där du kan läsa mer om detta. På den sidan går det även att ladda ned en rapport om ämnet.

https://www.inspsf.se/publicerat/Publikation+detaljvy/att_adoptera___en_...

Vänliga hälsningar,

 

4 januari 2019 - 11:12

Kategorier