Vad kostade mjölk och bensin 1988

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
Vad kostade 1 liter mjölk och 1 liter bensin år 1988? Även priser för andra olika saker från år 1988 tas gärna emot. Tack på förhand!
Svar: 

I Statistisk årsbok 1990, tabellen "Konsumentpriser för vissa varor", hittar du uppgifter om vad mjölk, bensin och många andra varor kostade 1988. En liter mjölk kostade 5,11 öre och en liter bensin kostade 4,40. 
Du kan ladda ner Statistisk årsbok 1990 från Statistiska Centralbyråns webbplats:
https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Statistisk%20%C3%A5rsbok%20(SOS)%201914-/Statistisk-arsbok-for-Sverige-1990.pdf

13 februari 2018 - 11:27