Vad kom först, hönan eller ägget

Besvarad av Tobias Nordberg
Fråga: 
Vad kom först...hönan eller ägget?
Svar: 

Om ägget inte nödvändigtvis måste vara ett hönsägg kom ägget definitivt först, eftersom det fanns djur som lade ägg långt innan det fanns hönor.

Om ägget däremot måste vara ett hönsägg, beror det dels på hur du definierar begreppet "höna" och dels på om du definierar "hönsägg" som ett ägg som en höna har värpt (i så fall kom hönan först) eller som ett ägg som en höna kommer att kläckas ur (i så fall kom ägget först). Frågan har alltså inget svar som går att fastställa definitvt. Svaret beror istället på hur de begrepp som ingår i frågan definieras.

24 december 2019 - 20:38