Vad kännetecknar välfärd?

Besvarad av Tina Kolström
Fråga: 
Vad kännetecknar välfärd?
Svar: 

Jag har hittat två definitioner som jag tycker känns som en rätt bra beskrivning av välfärd. Den första är från Nationalencyklopedin där det står "En beskrivning av människors välfärd bygger som regel på en redovisning av deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden, arbetsförhållanden etc. /.../ Inom ekonomisk forskning ses emellertid välfärd snarast som individens samlade ekonomiska resurser." I Svenska Akademins ordlista beskrivs välfärd som "ekonomisk och social trygghet i ett samhälle".

Källor
NE
Svenska Akademins ordlista

 

2 februari 2014 - 18:26