Vad kännetecknar fornsvenskan?

Besvarad av Birgitta Norgren
Fråga: 
Vad kännetecknar fornsvenskan jämfört med i dag?
Svar: 

Fornsvenska kallas svenska språket under perioden 1225-1526. Då kom det latinska alfabetet genom kristendomen till Sverige och trängde så småningom ut runskriften och de första texterna med latinskt alfabete var landskapslagarna. Språket påverkades mycket av lågtyskan eftersom det tyska handelsväldet Hansan hade stort inflytande i Sverige under medeltiden. Fornsvenskan hade en mycket svårare grammatik än vår moderna svenska. Läs mer i boken "Svenska impulser 3" av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson. Här en länk till wikipedia där du också ser exempel på klassisk fornsvenska och en översättning till modern svenska: https://sv.wikipedia.org/wiki/Klassisk_fornsvenska

27 mars 2020 - 14:41

Kategorier